Art Kjarvald, Gomnes Hans T. och Pydin

Art Kjarvald kommer i år erbjuda dräktighetsavgift för ston som semineras hos oss eller närliggande stationer som kan erbjuda dagsfärsk sperma.

Testpara era ston med denna outcrosshingst som passar de flesta:

https://www.breedly.com/hypothetical

Pydin finns tillgänglig hos oss även säsongen 2022

Ny hingst till förfogande hyperintressante Gomnes Hans T.